หัวข้อ :  
ประกาศเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)
   
รายละเอียด : 
ประกาศเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
ZCGrElDWed20235.pdf  
   
วันที่ : 
2/11/2565  เวลา : 02:02:35 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย