หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ oo๙/๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครูสาขาโลจิสติกส์)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
YSU1SevWed15041.pdf  
   
วันที่ : 
2/11/2565  เวลา : 01:50:41 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย