หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
3KGP5eLMon72540.pdf  
   
วันที่ : 
31/10/2565  เวลา : 07:25:40 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย