หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ oo๓/๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
KVv7ldMThu35622.pdf  
   
วันที่ : 
27/10/2565  เวลา : 03:56:22 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย