หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๖๙o/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
vCj5RSvThu10520.pdf  
   
วันที่ : 
27/10/2565  เวลา : 01:05:20 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย