หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
G6Y3safFri112356.pdf  
   
วันที่ : 
21/10/2565  เวลา : 11:23:56 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย