หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
7soUMN4Wed24641.pdf  
   
วันที่ : 
12/10/2565  เวลา : 02:46:41 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย