หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
rA8usfiWed24552.pdf  
   
วันที่ : 
12/10/2565  เวลา : 02:45:52 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย