หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
8Zq1khBWed111730.pdf  
   
วันที่ : 
12/10/2565  เวลา : 11:17:30 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย