หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 657/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
   
รายละเอียด : 
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 657/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 รายละเอียดดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
uUAB8PUTue40417.pdf  
   
วันที่ : 
11/10/2565  เวลา : 04:04:17 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง