หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว(ทำหน้าที่สอน สาขาอาหารและโภชนาการ)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
VRTDiLAMon31310.jpg  
   
วันที่ : 
10/10/2565  เวลา : 03:13:10 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย