หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ทำหน้าที่สอน สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
ORrFgzCWed114759.pdf  
   
วันที่ : 
5/10/2565  เวลา : 11:47:59 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย