หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๕๙๙/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
HvmVJXQFri84000.pdf  
   
วันที่ : 
30/09/2565  เวลา : 08:40:00 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย