หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๕๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กันยายน 2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
QvP11nkWed15230.pdf  
   
วันที่ : 
31/08/2565  เวลา : 01:52:30 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย