หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๔๓๖/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติ่ม)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
mlBIUTuFri30607.pdf  
   
วันที่ : 
5/08/2565  เวลา : 03:06:07 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย