หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๔๕๒/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
ubOnsSIWed114443.pdf  
   
วันที่ : 
27/07/2565  เวลา : 11:44:43 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย