หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 ในเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พนักงานราชการ ครูโลจิส
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
c0W4UesThu122115.pdf  
   
วันที่ : 
21/07/2565  เวลา : 12:21:15 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย