หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (พนักงานราชการ ครูโลจิสติกส์
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
nH3lFWNTue90553.pdf  
   
วันที่ : 
19/07/2565  เวลา : 09:05:53 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย