หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ กัญชา กัญชง และกระท่อม ในสถานศึกษา
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
18OOXJbWed15537.pdf  
   
วันที่ : 
6/07/2565  เวลา : 01:55:37 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย