หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๓๔๙/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กรกฏาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๕
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Q32CSidTue105742.pdf  
   
วันที่ : 
28/06/2565  เวลา : 10:57:42 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย