หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
5bKxYvBMon120839.pdf  
   
วันที่ : 
13/06/2565  เวลา : 12:08:39 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย