หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 363 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
ZMl69SpWed44322.png  
   
วันที่ : 
8/06/2565  เวลา : 04:43:22 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง