หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
NJkCrzeWed40220.pdf  
   
วันที่ : 
25/05/2565  เวลา : 04:02:20 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย