หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
CUYkriHTue70500.php  
   
วันที่ : 
25/05/2565  เวลา : 04:01:01 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย