หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (การจัดการโลจิสติกส์)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Vht1nRAMon22225.pdf  
   
วันที่ : 
23/05/2565  เวลา : 02:22:25 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย