หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
t7zs8ocMon21509.pdf  
   
วันที่ : 
23/05/2565  เวลา : 02:15:09 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย