หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
r1pDcMfTue35218.pdf  
   
วันที่ : 
17/05/2565  เวลา : 03:52:18 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย