หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
tg1DL7eSun121503.pdf  
   
วันที่ : 
15/05/2565  เวลา : 12:15:03 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย