หัวข้อ :  
เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2566-2570
   
รายละเอียด : 
ดังลิ้งแนบ : https://drive.google.com/drive/folders/1BbS9rPe4mX66KoQzXq3-FFuB8yAyUiWE?usp=sharing
   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
9/05/2565  เวลา : 11:09:54 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย