หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานการบัญชี)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
zJD9coyThu14514.pdf  
   
วันที่ : 
5/05/2565  เวลา : 01:45:14 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย