หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีก
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
PRG9h5pWed122809.pdf  
   
วันที่ : 
27/04/2565  เวลา : 11:10:52 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย