หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 275/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 25ุ65 พร้อมกำหนดการ
   
รายละเอียด : 
เรียน...ผู้บริหาร ครู บุคลากร ทุกท่าน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ขออนุญาตแจ้งเวียน คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 275/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกำหนดการ รายละเอียด : รายละเอียดดังไฟล์แนบ - คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 275/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ** กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ -ปวช.1 วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 (แบ่งเป็น 2 รอบ เช้าและบ่าย) -ปวส.1 วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 (แบ่งเป็น 2 รอบ เช้าและบ่าย) ** ***นักเรียน/นักศึกษา ทุกคน นำผลตรวจ ATK (ตรวจภายใน 48 ชั่วโมง) มายืนยันในวันปฐมนิเทศ (ทั้งนี้ ขอให้ถ่ายรูปผลตรวจ ตามรูปแบบที่กำหนด ตามนี้เท่านั้นค่ะ 1.เขียนชื่อ-สกุล ในชุดตรวจ ATK 2. เขียนวันที่ ในชุดตรวจ ATK 3. เขียนเวลาตรวจ ในชุดตรวจ ATK 4. ให้ถ่ายบัตรประชาชน คู่กับชุดตรวจ ATK ที่เขียนข้อมูลการตรวจ 1-3 เรียบร้อย ก่อนเข้ารับการปฐมนิเทศ รายละเอียดดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Z7qoxHjSat93747.pdf  
   
วันที่ : 
26/04/2565  เวลา : 09:18:45 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง