หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 255/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
   
รายละเอียด : 
สามารถดาวน์โหลดคำสั่งตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
qJshEswFri41300.pdf  
   
วันที่ : 
8/04/2565  เวลา : 04:13:00 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง