หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ป
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
MSU9MVeWed94625.pdf  
   
วันที่ : 
30/03/2565  เวลา : 08:34:19 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย