หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนเมษายน 2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
29ollAzMon84454.pdf  
   
วันที่ : 
28/03/2565  เวลา : 08:44:54 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย