หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่การสอน ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรม)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
kWRnPFwThu45932.pdf  
   
วันที่ : 
24/03/2565  เวลา : 04:59:32 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย