หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววเข้าศึกษาต่อใน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. (รอบปกติ) ปีการศึกษา 256
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
NdoKWbJWed81205.pdf  
   
วันที่ : 
23/03/2565  เวลา : 08:12:05 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย