หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
lfFr4FeThu43938.pdf  
   
วันที่ : 
17/03/2565  เวลา : 04:39:38 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย