หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
JFmtazQFri15855.pdf  
   
วันที่ : 
11/03/2565  เวลา : 01:58:55 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย