หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
67oXQTkWed10948.pdf  
   
วันที่ : 
9/03/2565  เวลา : 01:09:48 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย