หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
HKLgZIIWed104935.pdf  
   
วันที่ : 
2/03/2565  เวลา : 10:49:35 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย