หัวข้อ :  
ตารางสอบปลายภาคระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
bICCicQTue23122.ตรี.pdf  
   
วันที่ : 
1/03/2565  เวลา : 02:31:22 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย