หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
0LX3f68Sat123746.pdf  
   
วันที่ : 
26/02/2565  เวลา : 12:37:46 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย