หัวข้อ :  
ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ถ่ายรูปหมู่ เพื่อจัดทำทำเนียบรุ่น 2564
   
รายละเอียด : 
ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ถ่ายรูปหมู่ เพื่อจัดทำทำเนียบรุ่น 2564 ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   
เอกสารแนบ : 
idPFjK1Wed101420.pdf  
   
วันที่ : 
23/02/2565  เวลา : 10:03:25 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง