หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูวิชาชีพเพื่อทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
yXWSVWbSun110719.pdf  
   
วันที่ : 
20/02/2565  เวลา : 11:07:19 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย