หัวข้อ :  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารประกอบการยืมเงินของทางราชการให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
JuYfpRQFri81700.pdf  
   
วันที่ : 
11/02/2565  เวลา : 08:17:00 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย