หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
sGQXlVxFri10339.pdf  
   
วันที่ : 
4/02/2565  เวลา : 01:03:39 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย