หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
yG2zArjWed103156.pdf  
   
วันที่ : 
26/01/2565  เวลา : 10:31:56 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย