หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
KuSjeQaTue21106.pdf  
   
วันที่ : 
25/01/2565  เวลา : 02:11:06 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย