หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียน กับกำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว รอบโควตา ปวช.1 และ ปวส1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
VeQJyupSat120935.php7  
   
วันที่ : 
11/01/2565  เวลา : 04:46:30 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย